Beleid met betrekking tot persoonlijke gegevens en cookies

Versie geplaatst op 25 mei 2018

1. Inleidende opmerking

Dit privacy- en cookiebeleid (" Beleid ") beschrijft hoe Brillen24 SA persoonsgegevens verzamelt en verwerkt bij het gebruik van haar websites (de " Websites "), namelijk: www.glasses24.com, www.opticien24.com, www.brillen24.be, www.brillen24.nl, www.optica24.es, www.optica24.pt.

Andere servers en websites van derden kunnen een ander privacybeleid hebben.

Het doel van dit beleid is u inzicht te geven in de aanpak en de praktijken van Brillen24 SA met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de algemene voorschriften inzake gegevensbescherming en de toepasselijke nationale wetgeving, indien van toepassing.

2. Gegevensbeheerder

Brillen24 SA is de gegevensbeheerder voor de websites :

www.glasses24.com
www.opticien24.com
www.brillen24.be
www.brillen24.nl
www.optica24.es
www.optica24.pt

BRILLEN24 SA
Avenue Louise, 364
1050 Ixelles
Belgium

Meer details zijn te vinden in de juridische mededeling.

3. De functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen hebt over gegevensbescherming en dit beleid, kunt u contact opnemen met de aangewezen functionaris voor gegevensbescherming, die te vinden is op .

4. Concept van persoonsgegevens

Volgens artikel 4, lid 1, van het bbpR wordt onder persoonsgegevens verstaan: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; gespecificeerd wordt dat iedere natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door de toekenning van een identificatienummer zoals een naam, locatiegegevens, een online-identificatienummer of een of meer specifieke kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische of economische identiteit van die natuurlijke persoon uitdrukken, als identificeerbaar wordt beschouwd.

5. Waarom worden uw gegevens verzameld? Wie is betrokken? Welke gegevens en voor hoe lang?

Waarom worden uw gegevens verzameld? Welke mensen zijn getroffen? Over welke gegevens gaat het? (exclusief cookies) Hoe lang houden we ze?
Om uw abonnement op nieuwsbrieven te beheren en onze communicatieacties uit te voeren Bezoekers die zich abonneren op de nieuwsbrief, gebruikers die een account hebben geopend en klanten van de website E-mail adres Tot u zich afmeldt
Uw gebruikersaccount beheren Gebruikers die een account hebben geopend en klanten van de site E-mailadres, voornaam, geboortedatum (optioneel), postadres (optioneel) Tot uw aanvraag voor het afsluiten van een rekening
Om uw bestelling te beheren Klanten van de website (bestelling bevestigd) Voornaam, e-mailadres, postadres, vast telefoon- en/of gsm-nummer, geboortedatum (optioneel)
Foto (optioneel) om de afstand tussen de pupillen te berekenen.
Medisch voorschrift (optioneel)
(de betalingsgegevens worden door de betrokken aanbieders bijgehouden volgens de gekozen betalingsmethode door de klant)
Uitvoertijd van uw order
verjaringstermijnen voor burgerlijke rechtsvorderingen (archieven)
Met uitzondering van optionele gegevens (geboortedatum, foto, medisch voorschrift) die door de klant zelf van het klantenaccount kunnen worden verwijderd.
Om onze online hulpmiddel te gebruiken Elke gebruiker van de site die het wenst Foto (er wordt geen link met andere identificerende gegevens verwerkt op onze servers) 12 maanden na upload

6. Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn kleine tekstbestanden die door onze webapplicatie op uw computer worden opgeslagen en waardoor wij uw webbrowser kunnen herkennen. De huidige internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt ze echter deactiveren of uw internetbrowser zo instellen dat deze u informeert wanneer cookies worden gebruikt.

Maar afhankelijk van het type cookie, kan de manier waarop deze wordt verwijderd een directe impact hebben op uw surfervaring.

• Type cookies

Essentiële cookies : Deze cookies zijn essentieel om u te voorzien van diensten die beschikbaar zijn op onze websites en om u in staat te stellen gebruik te maken van sommige van hun functies. Hiermee kunt u bijvoorbeeld verbinding maken met beveiligde delen van onze websites en de inhoud van pagina's die u aanvraagt snel te kunnen laden. Zonder deze cookies kunnen de door u gevraagde diensten niet worden geleverd en gebruiken wij deze cookies alleen om deze diensten aan u te leveren.

Als u deze cookies uitschakelt, is het om veiligheidsredenen niet meer mogelijk om bij ons te kopen.

Functionale cookies : Met deze cookies kunnen onze websites onthouden welke keuzes u maakt bij het gebruik ervan, zoals uw inloggegevens, en kunnen ze onthouden welke wijzigingen u aanbrengt in andere delen van onze websites die u kunt aanpassen. Het doel van deze cookies is u een meer persoonlijke ervaring te bieden en te voorkomen dat u uw voorkeuren opnieuw hoeft in te voeren telkens wanneer u een van onze websites bezoekt. U kunt deze cookies uitschakelen door hier te klikken. Een bericht van informatie en verzoek om aanvaarding van dit type cookie verschijnt ook wanneer u zich voor het eerst aanmeldt op onze websites. Wij bewaren dit soort cookies gedurende 13 maanden na uw aanvaarding (wat kan overeenkomen met uw verdere gebruik van onze Website).

Prestatiecookies en analyse : Deze cookies worden gebruikt om verkeersinformatie te verzamelen naar onze Sites en hoe gebruikers deze gebruiken. De verzamelde informatie identificeert geen individuele bezoeker. De informatie wordt anoniem samengevoegd. Het omvat het aantal bezoekers, de bezochte websites, de bezochte pagina's, het tijdstip van het bezoek en andere soortgelijke informatie. We gebruiken deze informatie om onze websites efficiënter te beheren, om algemene demografische informatie te verzamelen en om het activiteitenniveau op die websites te monitoren.

Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics.

Google Analytics maakt gebruik van haar eigen cookies. Het wordt alleen gebruikt om de werking van onze websites te verbeteren.
Meer informatie over Google Analytics-cookies vindt u op :
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
U kunt meer te weten komen over hoe Google uw gegevens beschermt :
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
U kunt het gebruik van Google Analytics op onze Websites voorkomen door de browser plugin te downloaden en te installeren die via deze link beschikbaar is :
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

• Adverterende partners/netwerken van reclamepartners

Brillen24/Opticien24 maakt gebruik van reclamepartners en netwerken van reclamepartners. Deze breiden de communicatie van Brillen24/Opticien24 aanbiedingen op het World Wide Web uit. Brillen24 maakt gebruik van retargeting met bepaalde ad partners/ad-partnernetwerken, waaronder CRITEO.

Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door aan deze diensten.
U kunt deze diensten op elk moment deactiveren: CRITEO

• Cookies uitschakelen

Meestal kunt u cookies verwijderen of weigeren via de instellingen van uw browser. Volg hiervoor de instructies van uw browser (meestal te vinden in de installatie "instellingen", "hulp", "tools" of "wijzigen"). Veel browsers zijn zo geconfigureerd dat ze cookies accepteren totdat u uw instellingen wijzigt.
Voor meer informatie over cookies, waaronder hoe u cookies op uw computer of mobiele apparaat kunt bekijken en hoe u cookies kunt beheren en verwijderen, http://www.allaboutcookies.org/.

7. Beheer uw betalingsgegevens

De betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft, worden meegedeeld aan de betaalprovider die u bij uw aankoop hebt opgegeven. Deze overschrijvingen gebeuren in beveiligde modus (https) in overeenstemming met de relevante normen. Wij slaan geen betalingsgegevens op onze servers op. Restitutiebeheer gebeurt ook via betaalprovider.

8. Veiligheidsmaatregelen

BRILLEN24 SA maakt gebruik van technologieën voor de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens die erkend zijn als industriële standaarden binnen de IT-sector voor de persoonsgegevens die het verzamelt en verwerkt. Dit geldt in het bijzonder voor https-communicatie (SSL-protocol) op onze websites, toegang voorbehouden aan een categorie van zijn personeel dat onderworpen is aan een geheimhoudingsplicht en het gebruik van antivirussoftware.

9. Verstrekking van persoonsgegevens

Wij verstrekken aan de bevoegde filialen van onze groep enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de productie van uw bril en de levering hiervan.

Deze dochterondernemingen verbinden zich ertoe uw gegevens enkel mee te delen aan hun servicepartners die deze gegevens uitsluitend nodig hebben voor de verwerking van bestellingen, de productie en de levering van producten. In dit verband zijn, overeenkomstig de wettelijke vereisten inzake gegevensbescherming en in het belang van de veiligheid, standaardclausules ondertekend met dienstverleners die buiten de Europese Unie zijn gevestigd.

We hebben ook overeenkomsten gesloten met onze servicepartners voor ondersteunende activiteiten voor de werking van onze websites.

10. Veranderingen in de policy

Wij behouden ons het recht voor om ons Beleid te allen tijde te wijzigen. Wij nodigen u daarom uit om het regelmatig te raadplegen.

De "Laatst bijgewerkte datum" geeft aan wanneer ons Beleid voor het laatst werd gewijzigd. Als de wijziging bijzonder belangrijk is, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen en/of een bericht op onze Websites plaatsen.

Wij nodigen u uit om de versie van de Policy te downloaden en te bewaren op de raadplegingsdatum.

11. Recht van personen en wijze van uitoefening van hun rechten

Volgens de geldende regelgeving heeft de natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt de mogelijkheid de volgende rechten uit te oefenen :

  • het recht op toegang tot de haar/zijn betreffende persoonsgegevens,
  • het recht om de haar/zijn betreffende persoonsgegevens te corrigeren,
  • het recht op het verwijderen van haar persoonsgegevens,
  • het recht van bezwaar tegen of beperking van de verwerking van haar/zijn gegevens, met nakoming van de rechtsgronden die de verwerking van de gegevens rechtvaardigen (met name de correcte uitvoering van de opdracht - de uitvoering van de AV - kan de onmogelijkheid rechtvaardigen om haar recht van verzet uit te oefenen of de door de betrokkene gevraagde verwerking te beperken),
  • het recht op gegevensoverdracht,
  • indien de verwerkingen op toestemming berusten, het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken,
  • het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichtautoriteit.

Om deze rechten uit te oefenen, dient u uw verzoek als volgt in te dienen, onder vermelding van uw e-mailadres, uw voornaam en het onderwerp van uw verzoek: "recht uitoefenen op de verwerking van persoonsgegevens",

  • per e-mail op:
  • of per post naar BRILLEN24, Maliestraat 143, 1050 Brussel - BELGIË

Wegens veiligheidsmaatregel moet de aanvrager bewijzen dat hij houder is van de rechten op de betrokken persoonsgegevens. Daartoe moet het verzoek worden gericht aan het e-mailadres dat is geregistreerd op de site die door Brillen24 SA wordt beheerd. Doet u dit niet, dan wordt de aanvraag afgewezen. Indien de aanvrager dit e-mailadres niet meer kan gebruiken, is het aan hem om met elk ander redelijk betrouwbaar middel aan te tonen dat hij de eigenaar is van de betrokken gegevens.

Gezien de technische omstandigheden, bevestigt U dat U ervan op de hoogte wordt gebracht dat BRILLEN24 SA uw aanvraag binnen een redelijke termijn zal behandelen, en dit binnen een maximum van 30 dagen na ontvangst van uw aanvraag.

Probleem?
U kunt telefonisch contact met ons opnemen:
02/304.22.99
ma.-do. 8u15-13u en 14u-17u15 vrij. 8u15-13u en 14u-15u15
Onze allernieuwste monturen Origineel, kleurrijk, elegant, extravagant, klassiek, speciaal, verfijnd...